Lần nào đi qua bảo tàng bia Ngọc Hà cũng toàn thấy phát thanh viên nói tiếng bành trướng hôm nay dừng lại để ăn sáng ở đối diện hẳn nửa tiếng mà cũng tuyệt nhiên không nghe thấy một chút âm thanh nào của Đế quốc_ Thực dân Có cảm giác như đang ăn sáng tại Nam Thiên An Môn

Lần nào đi qua bảo tàng bia Ngọc Hà cũng toàn thấy phát thanh viên nói tiếng bành trướng, hôm nay dừng lại để ăn sáng ở đối diện hẳn nửa tiếng mà cũng tuyệt nhiên không nghe thấy một chút âm thanh nào của Đế quốc_ Thực dân. Có cảm giác như đang ăn sáng tại Nam Thiên An Môn.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注