Trang phục Trưng Trắc Trưng Nhị trong hoạt cảnh lịch sử Bà Âu cơ và Lạc Long Quân Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018 do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức tại Saigon Performing Arts Center Fountain Valley California từ 1 00 PM đến 6 00 PM với hơn 700 khách đến tham dự Makeup và hair Nguyễn Hương Áo dài Luân Vũ

Trang phục Trưng Trắc, Trưng Nhị trong hoạt cảnh lịch sử Bà Âu cơ và Lạc Long Quân Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức vào Chủ Nhật ngày 22 tháng 4 năm 2018 do Hội Cao Niên Á Mỹ tổ chức tại Saigon Performing Arts Center Fountain Valley, California từ 1:00 PM đến 6:00 PM với hơn 700 khách đến tham dự. Makeup và hair Nguyễn Hương. Áo dài Luân Vũ ??❤️❤️??❤️❤️??

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注