Điê m kha c biê t giư a con ngươ i nă m ơ khoa ng thơ i gian ra nh cu a tư ng ngươ i

Điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của từng người. Thời gian rảnh sau giờ làm sinh ra nhân tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười biếng, kẻ mê rượu, kẻ cờ bạc. Điều này không chỉ tạo ra sự khác biệt giữa hiệu suất làm việc, mà còn tạo ra sự chênh lệch về mức độ thành công trong cuộc sống.
Vì vậy để cuộc sống ngày càng hoàn thiện, hãy quản lý tốt thời gian rảnh, nếu không thành công ắt cũng thành nhân.
Thực ra, trong cuộc sống của mỗi người, ngoài mỗi ngày học tập làm việc 8h, ngủ 8h, 8h còn lại sẽ quyết định thành công trong hướng đi của bạn.

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注