1000 doanh nhân thành công Tôi có thêm 1 sứ mệnh là trực tiếp và gián tiếp góp phần thúc 1000 công chức cán bộ quản lý nhân viên trở thành doanh nhân trong 10 năm tới

1000 doanh nhân thành công !
Tôi có thêm 1 sứ mệnh là trực tiếp và gián tiếp góp phần thúc 1000 công chức, cán bộ quản lý, nhân viên … trở thành doanh nhân trong 10 năm tới.
Trung bình mỗi công ty có 20 nhân viên, doanh thu 1 triệu đô/ 1 năm.
Biết là sẽ về đích đúng hẹn !

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注